استخدام فرصت های شغلی فرم استخدام فرصتهای شغلی فرم استخدام فرصتهای شغلی فرم استخدام نمای هوایی صادرات صادرات محصولات کشاورزی به روسیه و کشورهای حوزه خلیج فارس صادرات محصولات کشاورزی به روسیه و کشورهای حوزه خلیج فارس صادرات محصولات کشاورزی به روسیه و کشورهای حوزه خلیج فارس سردخانه سردخانه 3000 تنی دومداره سردخانه 3000 تنی دومداره سردخانه 3000 تنی دومداره برنج کوبی کارخانه تمام اتوماتیک برنج کوبی تولید برنج سفید از شلتوک کارخانه تمام اتوماتیک برنج کوبی تولید برنج سفید از شلتوک کارخانه تمام اتوماتیک برنج کوبی تولید برنج سفید از شلتوک خوراک دام تولید و عرضه خوراک دام بر پایه ذرت علوفه ای بر پایه ذرت علوفه ای تولید و عرضه خوراک دام بر پایه ذرت علوفه ای تولید و عرضه خوراک دام خرید محصولات خرید انواع محصولات زراعی کشاورزان منطقه خرید انواع محصولات زراعی کشاورزان منطقه خرید انواع محصولات زراعی کشاورزان منطقه سورتینگ سورتینگ سبزی جات ، صیفی جات و میوه جات سبزی جات ، صیفی جات و میوه جات سورتینگ میوه جات سورتینگ سبزی جات صیفی جات
تعاونی رحمت تجارت ماندگار

مجتمع بزرگ کارخانجات صنایع تبدیلی کشاورزی رحمت تجارت

3300 نفر اشتغالزایی مستقیم و غیر مستقیم

2400 نفر کشاورز طرف قرارداد ( با پشتیبانی مالی، آموزشی و تامین نهاده های کشاورزی )

150 واحد دامپروری و مرغداری تحت پوشش ( به منظور تامین خوراک دام و طیور این واحد ها )

12 سال تجربه در حوزه های مختلف کشاورزی

محصولات ما